Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Khai tử thẻ ATM băng từ vào cuối năm 2021

@OaB
#1

Khai tử thẻ ATM băng từ vào cuối năm 2021

Ma…
Mazda Support

@Mazda Support
#10
Ưng 4
Vàng quan điểm
vcb không thấy nhắc gì