Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [Hỏi ngu] Nên mở tài khoản thanh toán bank nào?

@Ếch Xanh Pepe Joined: 10/2020
#1

[Hỏi ngu] Nên mở tài khoản thanh toán bank nào?

@NextLesorNextVoz 03/2020
#99
Ưng 4
Vàng quan điểm
nhặt đc trên voz