Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [Hỡ trợ] Get tài nguyên trên Envato Elements, Freepik...

@daimaster Joined: 01/2010
#1
Ưng 22

[Hỡ trợ] Get tài nguyên trên Envato Elements, Freepik...

da…
daimaster

01/2010

@daimaster 01/2010
#31
Ưng 5
Vàng quan điểm
Của các bác đây.
Nhờ bác nha. Cảm ơn bác nhiều
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/jKiNBlSxfep1e%2FZbwoUszw
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/odMvvauvTq44CYs0CSgQVV%2BX3FCQ%2F3KcaZy9IdeFb2k
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/16g3vNZShN7dM3viJgtfmw
- Chào bạn ! Bạn giúp mình Get mấy cái này với nhé ! Thanks you !!!

Code:
https://elements.envato.com/black-and-white-website-promo-GEWCJB8
https://elements.envato.com/web-promo-and-mockup-device-kit-v02-TYYZR8N
https://elements.envato.com/gear-up-photographer-logo-RH2FMT8
https://elements.envato.com/dynamic-slideshow-VKDNBS3
https://elements.envato.com/mosaic-slides-logo-opener-RPYSMJF
https://elements.envato.com/photogrpahy-portfolio-promo-9FURC29
https://elements.envato.com/cool-web-promo-website-showcase-video-premiere-pro-PRLNCP6
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/smhzDK9L%2BTp9xLKTLvVd74TeaVdRs1y2R40ylL%2FVLb4
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EaMfW0b63GhBr8MaScu_-mkBFL5KTsChjmqtuZHh85jH0Q?e=4LYRaA
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ebl0Y0Y3lhNBh80tmGP38iQBi_I_Tq0ERaTB0Qe8QbQkaQ?e=iiHevV
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ee3nnRkBkytHvfvHVbzHXE4BCN3I6h67Uzv67q74d3cZLg?e=sRrkYZ
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/zyyiHmslqUvm9AC%2BgHfvIX1NaMr17WKN
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EbuFgOt9CuZNt6QIBtA3IewBTzx1ERgdQqQ7UsFtHRJUjg?e=DtA8MX