Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Hàng 9/9 chưa giao thì 15/9 lại sale làm gì

@boy_co_don Joined: 03/2010
#1

Hàng 9/9 chưa giao thì 15/9 lại sale làm gì

@duongnn21 11/2020
#2
Ưng 14
Vàng quan điểm
thôi thôi, tôi thấy mấy bác toàn đưa link mua sắm các dịp sale trên này, có sale dc gì đâu, có thì rẻ hơn thường 5 3 ngàn, thôi dẹp mẹ đi

@WANWULIN 10/2007
#7
Ưng 8
Vàng quan điểm
mấy cái sale này rác vl