Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Giường 2mx2m có được k các thím?

@Zapper Gun Joined: 04/2016
#1

Giường 2mx2m có được k các thím?

na…
nagini

10/2008

@nagini 10/2008
#2
Ưng 5
Gạch 2
Vàng quan điểm
mình 2x2,2 mới có con nhỏ mà đã thấy trật rồi, đủ thứ vứt trên giường ngủ được góc nhỏ còn phải co ro