Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

@Cryolite.1 Joined: 11/2020
#1

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

mi…
minhvito

07/2017

@minhvito 07/2017
#2
Ưng 8
Vàng quan điểm
Sướng trợn mắt luôn rồi. vậy là mỗi lần đổ đầy bình mất thêm 1 gói thăng long mềm

He…
Heocun4

03/2020

@Heocun4 03/2020
#21
Ưng 4
Vàng quan điểm
tăng theo giá xăng dầu thế giới thôi. Giá dầu vượt đỉnh 3 năm kìa
Vượt đỉnh thì cũng có bằng giá lịch sử gần 200 đô/thùng đâu. Thuế phí chiếm 50% mẹ nó rồi mà ko giảm ít thuế cho dân nhờ