Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Ghét tàu cơ mà bài củ liz này nghe bắt tai thật

@ElonMusk001 Joined: 08/2020
#1
Ưng 4
Ưng 31

Ghét tàu cơ mà bài củ liz này nghe bắt tai thật

@teamgalaxi 11/2009
#4
Ưng 5
Ưng 2
Vàng quan điểm

để tại hạ gửi cho đạo hữu tham thính kk

via theNEXTvoz for iPhone

@mbmonter 09/2012
#12
Ưng 9
Vàng quan điểm
vãi nồi cái bài ông thớt