Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [Free] Hõ trợ get tài nguyên/khóa học trên Link.e.d.In Learning

@daimaster Joined: 01/2010
#1
Ưng 25

[Free] Hõ trợ get tài nguyên/khóa học trên Link.e.d.In Learning

da…
daimaster

01/2010

@daimaster 01/2010
#8
Ưng 5
Vàng quan điểm
Ôi vãi thế thôi. Cám ơn bác nhiều. Em tưởng nó là 1 course hóa ra nó là nhiều course ạ. Hihi thôi cám ơn bác ạ. Mà học trên này có chất lượng hơn Udemy không ạ.
Em đang tải 2 khóa có lương view cao nhất cho bác rồi ạ.

da…
daimaster

01/2010

@daimaster 01/2010
#19
Ưng 9
Vàng quan điểm
Gửi các bác link download.
Code:
https://www.linkedin.com/learning/microsoft-azure-data-engineering-dp-203-1-designing-and-implementing-data-storage
https://www.linkedin.com/learning/microsoft-azure-data-engineering-dp-203-2-design-and-develop-data-processing
https://www.linkedin.com/learning/microsoft-azure-synapse-for-developers-14246261
https://www.linkedin.com/learning/azure-sql-warehouse-for-developers-scaling-configuration
https://www.linkedin.com/learning/paths/prepare-for-the-az-203-developing-solutions-for-microsoft-azure-exam

Chủ thớt ơi help mình với , cảm ơn nhiều
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Esu3raiqvgZMoYW6bmIVQiMBUkNhRRHneuAAMfAN5dXS8g?e=5a7lZV
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EtgCcByBc_pLhXptSTvtBtoB9cxrwUJjVHnWPn5Ej7VCPA?e=pY6sPh
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EgbG5xeO9V5LlbiIp08Zg_cBcCQ_xgiQ1VoZgS_cXnVd-w?e=XML5ha
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EuJbxy8MCbFDvTLtQ-jYoXcBgwLLEp6OwWDAUH0AquMS2Q?e=Hx3O18
https://www.linkedin.com/learning/illustrator-2022-essential-training?trk=learning-topics_learning-search-card_search-card&upsellOrderOrigin=public_jobs_learning-search-bar_search-submit
Bạn ơi giúp t link này với tks
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EqAORQviYshCi9zvOCfUQecBhmuSkL0BscsY3w4xDbosXQ?e=qdXYpk
Nhờ bác get giúp mình mấy khóa này với. Xin đa tạ chủ thớtớt:

Code:
https://www.linkedin.com/learning/nail-your-c-plus-plus-interview

https://www.linkedin.com/learning/c-plus-plus-best-practices-for-developers

https://www.linkedin.com/learning/c-plus-plus-templates-and-the-stl

https://www.linkedin.com/learning/c-plus-plus-advanced-topics

https://www.linkedin.com/learning/parallel-and-concurrent-programming-with-c-plus-plus-part-1

https://www.linkedin.com/learning/parallel-and-concurrent-programming-with-c-plus-plus-part-2

https://www.linkedin.com/learning/introducing-functional-programming-in-c-plus-plus
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EhvhAc1XkNZNt27KR0lg0_cB9KrOAk0Zz4SzII-zEpdeQA?e=STveT7
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EmA2YxsZhuJBpiXy4FkpFAEB5VykEk64RV37zS9RmftMJg?e=qFmey6
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EoLy5AC19RNDq6fF2ZWd_DIBMJoGTSdUFmQ1ALEuMFePLA?e=WE01gQ
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EnA4-WC5KrxBufU3pO7BK-cBXp4EMz453VhTB4lHO033mw?e=mT6lN4
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EssY5GKNhB5JnysQceSRBSEB1-XNOBzlc6bRMNMpseiCXw?e=zsq7mQ
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EmiOwv0cKn1MtGq-l2DbI40Bbfo81qRYPJgvUCChlIwbYA?e=eW4vBQ
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/ErjusFlPjfJHmSTyDP2WIbIBe1Vl0fn8GhZOsV4Lvym5RA?e=CsOQsy
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EmC1fH3j7ndBpbvPsEYbwvEBu7ldXgDJbphUqZbEJPok3w?e=mqxmVH
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Etp6o2ZGpddHs1na7EhO39gBeGz9XTzaBovgc5iPt4KBdQ?e=gzVhUN
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Eqah7o7rz-VMgwTajV_CVFwBto28s2dBwBIrj-VU3Ce7ew?e=SEnEPb
nhờ chủ thớt get giúp vài course nhé.
thank so much
Code:
https://www.linkedin.com/learning/advanced-selenium-automation-frameworks
https://www.linkedin.com/learning/advanced-selenium-page-objects-and-gui-automation
https://www.linkedin.com/learning/scripting-for-testers
https://www.linkedin.com/learning/advanced-selenium-support-classes
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EvQX_kle_HROuG_T0NNSVIwB_gqVmVyBDSTimXM8-yScJw?e=Xln2cC
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EokgHTay1eZGqu7bE-oV5FwBw1UeXwa4S3UV-wtCWpNdPg?e=Z5S9xZ
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EskD2zON9ZVPlSMvxBcnbfABAIbF9K99RqXJRhAZqCbDJg?e=c9s1AU
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EkQL09NbfDdNirLxmk2Dsb0BA3oFiwe18Emtnk9o-OYAKQ?e=bRWgTw
Lấy giúp m mấy khoá này nhé
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ej5mdzRIfK1FnAxTmvHGAvoB_R3Ws6x6_k0DfZf5Ign3-A?e=nmC4aE
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EgDoicBAz5VBvjjoySaGrkAB6vgvWUA3e3FLMJ-h5P2R-w?e=VLKSTY
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EonUpsgp8mBKgvf5ZbejanAB-y1dDz3uPHJhHLJlrcqH-Q?e=a6CjZY
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ek3MPTZ9RwxOo9loiumhNcsBD4daB3O-C8XxG4NzsgTupw?e=BvWIM8
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EoSOz9erxutEpPJpg1gzreoB7z-eYcyFOLl5iciAtVYJ2g?e=RlzrcV
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Egtp1P39sk9GqUsSSXDbLaQBQTlc4CnRExwp6LlP17PklQ?e=VeRwWi

da…
daimaster

01/2010

@daimaster 01/2010
#30
Ưng 4
Gửi bác link download ạ.
Code:
https://www.linkedin.com/learning/communication-foundations-2/foundations-of-communication?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true
https://www.linkedin.com/learning/communication-tips
https://www.linkedin.com/learning/effective-listening/improve-your-listening-skills?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true
Bác get giúp em 3 khóa này nhé, em cảm ơn bác nhiều lắm
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EpsnSLrKPjtJuf0fot1QFeYBqZNeNzN7HF6Cioi9WBJTlw?e=LRA3ob
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Eib7xWBEt8BEm-dRIbqGauEBfOzgEHqdMwnjIDk12dieDQ?e=bjYCaK
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ett_OFEc7h5OsYNYML3H8K4B63UHie2emlPdn_gq6Kbw1w?e=Po6sYW
Giúp mình khoá này với:
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EgBXMKEFsAtGsECh1CdIdfMBzROyC4MR3deTwZ5weFjXFg?e=Ky3xJ2
Bác get giúp em mấy coursé này. Cảm ơn bác.
Code:
https://www.linkedin.com/learning/advanced-indesign-productivity-techniques
https://www.linkedin.com/learning/photoshop-illustrator-indesign-powercombo-for-design
https://www.linkedin.com/learning/learning-print-production-photoshop-illustrator-and-indesign
https://www.linkedin.com/learning/epub-accessibility-using-indesign
https://www.linkedin.com/learning/designing-an-annual-report-in-indesign
https://www.linkedin.com/learning/designing-a-book-2
https://www.linkedin.com/learning/epub-accessibility-using-indesign
https://www.linkedin.com/learning/collaborative-workflows-for-editors-and-designers
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EvTudrQPsghImWAu6Sm_tFoBXuJO88g3EIPOCHOzBe2I_w?e=3jhVuK
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EsVY9KUswLBLuOG1T3XeC_kBwwLBgjBMMSezignzMUsm9g?e=ZLbhwc
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EnWcGal5t2pAkDz4PaHPTyQBjsGQ05yg9KiqrCDX5u4S1Q?e=Q9LNq3
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EvpRGtoRGa5ChB1qdYdyvDsBcgd1XJoso6REnKvMVqbWbA?e=le6ICi
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EgBXMKEFsAtGsECh1CdIdfMBzROyC4MR3deTwZ5weFjXFg?e=XH12mi
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Enp6aCAQT2FMomPIxHkeGqABTL5OYPLgAxN9fOGVDCRkoA?e=L9kJCI

da…
daimaster

01/2010

@daimaster 01/2010
#46
Ưng 4
Code:
https://www.linkedin.com/learning/advanced-php
https://www.linkedin.com/learning/advanced-php-debugging-techniques
https://www.linkedin.com/learning/php-tips-tricks-and-techniques

bạn thớt get giúp mình với, thank you bạn nha
Gửi bác link download ạ.
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EsVNDLQW0OhKpiGIXK1iqSIBsJ5TJ4JM5XlUUnKhr4Szzg?e=IOy9Ta
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/ElRrDfB08u9NgCENnb2YG50BGr-9r3cXK2QOtMGWs_-02Q?e=hlpxu8
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EoukwRP-LOBNi2GZoanJZ6UBS8Sy_XVwrrJkqu2VwA09Mg?e=ntP2Rs
View attachment 997999
thím xem lại hộ mình link đầu đc k ạ? Mở ra k thấy gì
Em update link download mới bác thử lại xem ạ.

da…
daimaster

01/2010

@daimaster 01/2010
#57
Ưng 6
Vàng quan điểm
Gửi bác link download ạ.
Code:
https://www.linkedin.com/learning/learning-catia-v5?trk=learning-serp_learning-search-card_search-card&upsellOrderOrigin=homepage-basic_guest_nav_menu_learning
https://www.linkedin.com/learning/catia-v5-design-for-injection-molding?trk=learning-serp_learning-search-card_search-card&upsellOrderOrigin=homepage-basic_guest_nav_menu_learning
https://www.linkedin.com/learning/introduction-to-geometric-dimensioning-and-tolerancing?trk=learning-serp_learning-search-card_search-card&upsellOrderOrigin=homepage-basic_guest_nav_menu_learning
https://www.linkedin.com/learning/learning-c-5?trk=learning-serp_learning-search-card_search-card&upsellOrderOrigin=homepage-basic_guest_nav_menu_learning
https://www.linkedin.com/learning/reverse-engineering-foundations-product-design?trk=learning-serp_learning-search-card_search-card&upsellOrderOrigin=homepage-basic_guest_nav_menu_learning
Thím giúp em mấy khóa này với ạ, em cảm ơn thím rất nhiều!
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EhgvPc70l4RLpY-ygZ07k5UB63GVu1j51ysQLHk3R3SpIA?e=6nYTh2
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EuHI9vZAxJZCqNFI6zaznZYBlTCsc10pmbg2Jsybr2Wlzw?e=U1wKHn
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Eg8r5QmnQ2BHk-xzuhVS2kkB7l4owyrYkD0b4bKw1U9fdw?e=WOLvBH
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Elt5zaCEK71PkjtdXijXRrABfqwXMHnCtndVgzw3FafrDQ?e=xKgIT5
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EiF2TMndVRBNqZBViTMJh_MBcQhHu1mBa7lV5xobN9mFqg?e=YMDCHq
Lại muối mặt nhờ bác giúp mấy course. Cảm ơn bác.
Code:
https://www.linkedin.com/learning/designing-a-book-2
https://www.linkedin.com/learning/designing-a-brochure
https://www.linkedin.com/learning/designing-an-annual-report-in-indesign
https://www.linkedin.com/learning/designing-an-infographic-14342854
https://www.linkedin.com/learning/indesign-layout-and-composition-14518260
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EqIF7hy44stIlZXBZ05lWKgBS1llV_WYJ0kriMucCsMIMg?e=gYNBbb
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Euq2NYKfeRxKgRpbfMGCyz8BG_hK34dEEckxhMA8stWeqA?e=uNyXyy
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EknyBl3HImVArTFDe5P6j-YB9jSin76r4d4zsynIYfR10w?e=Uxzkb9
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ek-BTVvRFzpLrp-lwNMW8T0BX4f_JLFIhjPmim6T-vRqOA?e=XrbuwA
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EhQvRa3AoStHk8owMi8jluIBzW_KerFb8o-lWGcVRNl3dQ?e=9M6dz5
nhờ bác lấy giúp mấy coures:
Code:
https://www.linkedin.com/learning/implementing-a-data-warehouse-sql-server-2019
https://www.linkedin.com/learning/sap-financials-essential-training-2021
https://www.linkedin.com/learning/sap-business-one-essential-training-2021
https://www.linkedin.com/learning/learning-sap-mm-materials-management
https://www.linkedin.com/learning/sap-erp-essential-training
https://www.linkedin.com/learning/sap-abap-programming-best-practices
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EkpA0qZ8YuhAuHK6mWftJakBKlULjxdKxrWtAcIhfhqefQ?e=RMz2Ct
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ejk2sVOpNMVDjrrTMgfh3RUB26mHx1uiMgbHV00pgJl_2w?e=BuH3Uj
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Eh_bzzttiNxLrFHIhbvSa_8BFN09zJWWW7DNBsKHp6FnOg?e=abbRyV
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EoBPaSZ7DMZMjaIa7YUy8coBFAYVj2B3PQbjOXtltTLB5w?e=1eIhrg
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Eg6_kdAOTo9Pr5asgcDrA5oBioiQ6CTXMG4HyoU0OG_K1A?e=gbE0Ok
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ep17VZ2EkdZHspEDA6mU6rkBTjmsp5iRBFlPs6PNimpNGA?e=sf0gBj
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ev0nh-hJitxKonM8CZxJLiEBU-Zm13CjIiQwRFJb468UEw?e=FR6OvC
Nhờ bác chủ get giúp em khoá này với :
https://www.linkedin.com/learning/react-design-patterns
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EsXWPdMP-29PrgvKLufFH9ABDkSXHqNQt7IegERYGwUktA?e=fQaZkf
Nhờ thím download giúp em 2 courses này với ạ, em cảm ơn
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EmY-S99ocVtOq65rk_1sMA0BXcMl19_Oc9QYFJnUdn0qTQ?e=460Vv4
https://ajmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EicPWkZPp-xGgHvvg-DqnYABSi-ZxU_p1NxqlGfYEG2dvg?e=sIzfSx