Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [EM NGU QUAS]Mở tài khoản MBBank online không như quảng cáo, nên mở bank nào giờ?

@thanhsang8 Joined: 08/2013
#1
Ưng 1

[EM NGU QUAS]Mở tài khoản MBBank online không như quảng cáo, nên mở bank nào giờ?