Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Ếch xanh lại lên sóng Zalo phần 2

@Giao Chu Nham Nga Hanh
#1
Ưng 19

Ếch xanh lại lên sóng Zalo phần 2

Tr…
Trường ca Sông Lô

10/2020

@Trường ca Sông Lô 10/2020
#4
Ưng 4
con này bắt nguồn từ đâu vậy fen


via theNEXTvoz for iPhone
Quốc thú 4chan. Voz phiên bản quốc tế. Coi như "biểu tượng" của cánh hữu.

kh…
khicon_9

04/2012

@khicon_9 04/2012
#7
Ưng 6
Gạch 1
bao giờ con này lên

Rồ…
Rồ NGA

08/2020

@Rồ NGA 08/2020
#8
Ưng 7
Gạch 2
Vàng quan điểm
bao giờ con này lên

co…
conloncoi

@conloncoi
#12
Ưng 32
Gạch 21
Vàng quan điểm
Ngược dòng
Xin ava

♥♥…
♥♥♥xà♥♥♥

08/2020

@♥♥♥xà♥♥♥ 08/2020
#17
Ưng 4
Tiếp sau Crazy Frog 1

View attachment 273729
gần với nguyên tác hơn r đấy , cơ mà vẫn chỉ là tôm tép so với ếch xanh imgur, cả về số lượng và chất lượng

Je…
Jean Castex

10/2020

@Jean Castex 10/2020
#19
Ưng 5
Gạch 1

co…
conloncoi

@conloncoi
#32
Ưng 10
Gạch 14
Vàng quan điểm
Ngược dòng
ếch này nữa