Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [download] Nhận get link "soft/game" từ Fshare, Torrent về OneDrive/Google Drive

@chiphu
#1
Ưng 35
Gạch 3

[download] Nhận get link "soft/game" từ Fshare, Torrent về OneDrive/Google Drive

ch…
chiphu

@chiphu
#2
Ưng 11
Vàng quan điểm
Những file đã get link:

GAME:


SOFT: