Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [download] [Android]Ứng dụng đọc truyện chữ, truyện tranh trên Android

@Darkrai9x
#1
Ưng 117

[download] [Android]Ứng dụng đọc truyện chữ, truyện tranh trên Android

Tr…
TruongPhamDBK

11/2014

@TruongPhamDBK 11/2014
#267
Ưng 5
Vàng quan điểm
Ngon đó thớt