Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Dev là vua của mọi nghề là thật

@duccanh2511 Joined: 05/2011
#1
Ưng 1
Gạch 7

Dev là vua của mọi nghề là thật

tu…
tusianman214

12/2020

@tusianman214 12/2020
#6
Ưng 11
Vàng quan điểm
Tôi biết một nghề lương tháng 5 triệu mà mua chung cư, biệt thự như đi chợ.

Ba…
BacThangBan

02/2017

@BacThangBan 02/2017
#13
Ưng 9
Vàng quan điểm
có ông nào giúp với viết lại câu tiếng anh
These books are blue.
=> they...........
They told me to rephrase the following sentence: These books are blue

tu…
tusianman214

12/2020

@tusianman214 12/2020
#14
Ưng 4
Vàng quan điểm
Bác sĩ à?
Bác sĩ nào mà ngày lễ người ta đem quà đến biếu không? IT chỉ là dbrr so với Politician thôi nhé. Mấy anh IT cứ bô bô tự hào lương cho lắm rồi sỉ nhục mấy ngành khác tự nhận vua muôn nghề nhưng thực ra vẫn thua nhiều nghề lắm, chứ cày bục mặt ra cận, đau lưng, trĩ, đụt, tuổi nghề thì ngắn lương tháng giả sử 30 củ cũng chục năm chưa kiếm được cái nhà ngon nghẻ mà tiền bao nhiêu thì đem đi chữa bệnh cả rồi.