Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [đánh giá] Intel i5 12400 test sơ

@pitroy Joined: 09/2008
#1
Ưng 4

[đánh giá] Intel i5 12400 test sơ

ur…
uranus13

07/2012

@uranus13 07/2012
#59
Ưng 5
Vàng quan điểm

Con tản mới lên đèn, có khác gì cái bếp gas không