Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Cộng đồng LGBT+ phản đối Saudi Arabia thâu tóm Newcastle United

@TrenTungCaySo2 Joined: 01/2015
#1
Ưng 1

Cộng đồng LGBT+ phản đối Saudi Arabia thâu tóm Newcastle United

Jo…
Jonathan Wick

@Jonathan Wick
#4
Ưng 85
Gạch 1
Vàng quan điểm

ko…
komodoz

11/2020

@komodoz 11/2020
#6
Ưng 5
Gạch 1
Vàng quan điểm
bọn này dc nhà giàu thâu tóm nhưng khó mà có thể phất nhanh như bọn MC và Chè vì bị phong ấn bởi cái luật công bằng tài chính . Chắc phải hơn chục năm sau mới phất lên dc

Fu…
Fujifilm XT4

11/2020

@Fujifilm XT4 11/2020
#7
Ưng 4
Bọn này lắm mồm thế
chúng nó có sự thông minh của đàn ông và sự lắm mồm, dai như đỉa của đàn bà nên vô cùng nguy hiểm

fr…
frogjr

@frogjr
#10
Ưng 7
Vàng quan điểm
bọn này dc nhà giàu thâu tóm nhưng khó mà có thể phất nhanh như bọn MC và Chè vì bị phong ấn bởi cái luật công bằng tài chính . Chắc phải hơn chục năm sau mới phất lên dc

Làm vài quả "mua lại tên sân" như của MC thì đâu vào đấy thôi, công bằng tài chính đì bọn nghèo và trung bình được thôi