Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Công an Ninh Bình thông tin vụ 50 nữ sinh hỗn chiến trên đê sông Hoàng Long

@hungpd Joined: 12/2020
#1
Ưng 6

Công an Ninh Bình thông tin vụ 50 nữ sinh hỗn chiến trên đê sông Hoàng Long

@00000 02/2009
#7
Ưng 12
Vàng quan điểm
Nga Mi Phái nội chiến, Diệt Tuyệt Sư Thái vs Chu Chỉ Nhược

@Chimcuccu69 11/2020
#8
Ưng 16
Ưng 1
Vàng quan điểm
Sinh nhầm thời rồi. Sinh thời 2 bà trưng thì có phải là có tổng 52 bà Trưng rồi k

Sent from Tổng cục an ninh via nextVOZ

@Chester Koong 07/2021
#12
Ưng 7
Ưng 1
Vàng quan điểm
Nói thì lại bảo pbvm chứ 10 vụ nữ sinh đánh nhau thì hết 9 vụ ở ngoài đấy