Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Cơm tấm bây giờ 50k phần

@MyloveArsenal Joined: 10/2014
#1
Ưng 4
Gạch 9

Cơm tấm bây giờ 50k phần