Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Có nên chờ 'bắt đáy' bất động sản?

@tuantiu105 Joined: 12/2014
#1
Ưng 1
Gạch 1

Có nên chờ 'bắt đáy' bất động sản?

do…
dohoanghai

@dohoanghai
#41
Ưng 4
Vàng quan điểm
Vozer 10 ông vào bàn chuyện vĩ mô giá này giá nọ, không biết có được 1 ông tham gia không