Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Có bộ manga nào art đẹp + nội dung hay không

@Hạ Tưởng
#1
Ưng 2
Ưng 3

Có bộ manga nào art đẹp + nội dung hay không

@viettholclone02 08/2014
#4
Ưng 9
Ưng 1
Vàng quan điểm
Historys Strongest Disciple Kenichi
art đẹp
tâm hồn to tròn
nội dung hấp dẫn


@gangstyle 05/2018
#7
Ưng 1
Ưng 8
Ngược dòng

@Gen_Knight 02/2008
#8
Ưng 1
Ưng 4
Ngược dòng
household affair
superhero's manager

@Georgi_Zhukop 04/2016
#16
Ưng 10
Vàng quan điểm
Hại não: One shot Fujiko: https://blogtruyen.vn/22146/cac-one-shot-cua-fujiko-fujio
Siêu phẩm (tragedy, seinen):
Berserk: https://blogtruyen.vn/348/berserk
Vagabond: https://blogtruyen.vn/1988/vagabond-new
Bonus:
Blame: https://blogtruyen.vn/1030/blame
Helck manga: https://blogtruyen.vn/11617/helck-manga
Made in Abyss: https://blogtruyen.vn/18465/made-in-abyss-18465
Giải trí nhẹ nhàng: https://blogtruyen.vn/821/yamada-kun-to-7-nin-no-majo
Tạm nhiêu đó. Nói thể loại mới biết mà kể thêm được

@dtk142ver2 05/2012
#20
Ưng 5
Hại não: One shot Fujiko: https://blogtruyen.vn/22146/cac-one-shot-cua-fujiko-fujio
Siêu phẩm (tragedy, seinen):
Berserk: https://blogtruyen.vn/348/berserk
Vagabond: https://blogtruyen.vn/1988/vagabond-new
Bonus:
Blame: https://blogtruyen.vn/1030/blame
Helck manga: https://blogtruyen.vn/11617/helck-manga
Made in Abyss: https://blogtruyen.vn/18465/made-in-abyss-18465
Giải trí nhẹ nhàng: https://blogtruyen.vn/821/yamada-kun-to-7-nin-no-majo
Tạm nhiêu đó. Nói thể loại mới biết mà kể thêm được
Giới thiệu người ta vào 2 bộ Berserk và Vagabond ác quá thím ạ. Hay thì hay đó, đẹp thì đẹp đó, mỗi tội drop giữa chừng, coi lại ức chế, ám ảnh.

Khuyên thớt xem bộ Grand blue, hài cho nó nhẹ đầu

@tusianman214 12/2020
#40
Ưng 1
Ưng 13
Ngược dòng

@DaihiepPhoNhon 11/2020
#43
Ưng 4
Bộ truyện về con đường tơ lụa


Gửi bằng vozFApp

@Skyler_King Đão 11/2020
#44
Ưng 5

Rorounin Kenshin

@quangsumi6 06/2014
#53
Ưng 5
Ưng 2
Hết sức tầm thường về mọi mặt
Vậy thì qua đây

@changgilaquantrong 08/2012
#77
Ưng 6
Vàng quan điểm