Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Cho chủ nợ “ăn cát” đến chết để… “xù nợ”

@ditivanka Joined: 07/2021
#1
Ưng 9

Cho chủ nợ “ăn cát” đến chết để… “xù nợ”

Ki…
Kim Long VQT

@Kim Long VQT
#2
Ưng 9
Vàng quan điểm
Tôi thì đối với em ruột mới thoải mái. Còn lại họ hàng hay người ngoài thì éo sợ tiếng ki bo kẹt sỉ.

Xe…
XeCup50cc

11/2020

@XeCup50cc 11/2020
#3
Ưng 24
Vàng quan điểm
Cho gái vay tiền thì cù nhây, cho nghiện vay tiền thì đéo đòi đc, cho lũ thất đức như trong bài vay tiền thì mất mạng, cho người nhà vay thì mất tình anh em.
=> Chung quy là đéo cho ai vay gì cả )

nu…
nude.daopho

05/2012

@nude.daopho 05/2012
#18
Ưng 6
Vàng quan điểm
ghét thằng nào, ko muốn thấy mặt nó nữa, cho nó vay vài triệu, có khi từ đó trở đi đbh phải thấy cái mặt nó nữa luôn
ngu đần còn thích văn vở hả mày
ghét thằng nào thì nghỉ chơi mẹ đi , đằng này còn cho nó mấy triệu , đúng đầu bùi

th…
thanhha19

01/2009

@thanhha19 01/2009
#20
Ưng 4
Gạch 2
Cho gái vay tiền thì cù nhây, cho nghiện vay tiền thì đéo đòi đc, cho lũ thất đức như trong bài vay tiền thì mất mạng, cho người nhà vay thì mất tình anh em.
=> Chung quy là đéo cho ai vay gì cả )
đừng đánh đồng cả xã hội

chỉ là do xung quanh bạn toàn loại mạt hạng thôi