Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Chị đại live đánh người

@Cutchomodan Joined: 06/2021
#1
Ưng 1
Ưng 1

Chị đại live đánh người

@minhbksifs 11/2013
#4
Ưng 22
Ưng 1
Vàng quan điểm

@TuDragon76 02/2007
#5
Ưng 5
Vàng quan điểm
ĐM, lên mạng xạo lol, người ta đến bóc phốt còn câng câng cái mặt. Tưởng không dám đến, ai ngờ chị đại dám chơi dám chịu đến đối chất bump phát nào sướng phát nấy

Đúng sai để công an làm việc, chỉ khuyên mấy anh chị bớt xạo lol trên mạng, đéo biết ai là ai trên mạng đâu, tới khi nó mò đến nhà thì mang nhục