Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Các thím dùng dịch vụ lưu trữ nào ?

@eminem_davang Joined: 03/2020
#1
Gạch 1

Các thím dùng dịch vụ lưu trữ nào ?

gl…
glass

08/2010

@glass 08/2010
#9
Ưng 4
Vàng quan điểm
One Driver để lưu file kế toán sổ sách
Google Driver để lưu ảnh xiếc :3