Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Các thím có tuổi rồi chơi game gì giải trí

@Zapper Gun Joined: 04/2016
#1
Ưng 2

Các thím có tuổi rồi chơi game gì giải trí

We…
Welcome to K.I.A island

12/2017

@Welcome to K.I.A island 12/2017
#2
Ưng 7
Gạch 2
Vàng quan điểm
Có tuổi thì chơi gái chứ game gủng gì nữa