Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [Buồn] Có thím nào mất việc chưa

@fA_l0v3_96 Joined: 04/2016
#1
Ưng 9

[Buồn] Có thím nào mất việc chưa

@Ra Rồi 11/2020
#8
Ưng 4
Ưng 4
Vàng quan điểm
Ngược dòng
Why don't you tranfer to IT ?

I have a younger brother borned in 1996