Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Bộ Công an đã trả 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân

@kojin
#1
Ưng 1

Bộ Công an đã trả 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân

sh…
shakaxunu5

05/2013

@shakaxunu5 05/2013
#2
Ưng 17
Vàng quan điểm
Vậy mak vẫn ko có êm, êm làm nửa năm từ hồi 30/3 cán bộ ơi, trả cho em đi

Se…
Se7enkute

04/2009

@Se7enkute 04/2009
#13
Ưng 4
Gạch 1
Vàng quan điểm
giờ mới biết đảng viên + người nhà của họ = 45tr mống!

3M…
3MonthsLongClone

05/2021

@3MonthsLongClone 05/2021
#20
Ưng 44
Vàng quan điểm
Ông bạn mình còn bị gắn nhầm ảnh của chị em nào đó này