Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Bắt gã bác họ hiếp dâm bé gái 5 tuổi giữa đồng rồi giết chết

@Cryolite.2
#1
Ưng 3

Bắt gã bác họ hiếp dâm bé gái 5 tuổi giữa đồng rồi giết chết

@Han12283 11/2020
#4
Ưng 2
Ưng 9
Ngược dòng
Đọc tit biết ngay ở đâu trên trái đất này


P/s: mấy thằng chột dạ gạch ít thôi
via theNEXTvoz for iPhone

@Chị Híu 11/2020
#5
Ưng 5
Ưng 7
Vàng quan điểm
Ngược dòng
Lại là bọn Ấn mọi à

Gửi từ Nokia 1280 bằng vozFApp