Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: Ăn low carb sụt cân nhanh quá.Nhưng người yếu nhớt luôn

@vinh91
#1
Ưng 11

Ăn low carb sụt cân nhanh quá.Nhưng người yếu nhớt luôn

No…
No Mercy

07/2006

@No Mercy 07/2006
#5
Ưng 9
Gạch 1
Vàng quan điểm
Mặc dù mình ko ăn low carb nhưng mà cái phương pháp ghi rõ ràng là low carb chứ đâu phải no carb